Foto - www.lielvarde.lv
Reklāma

Raksta autore: Elita Evarte-Dombrava

Izlasiet un atcerieties, pirms sāciet slikti runāt par savu zemi un tautu!

Lielvārdes jostas rakstus zīmi pēc zīmes izlasījusi Dina Rīsa, vācu mistiķe, dziedniece, kura mācījusies no Tibetas dziedniekiem un Amerikas indiāņiem. Ieraugot Lielvārdes jostu, vācu mistiķe bijusi ļoti pārsteigta un saviļņota. Oriģinālraksts publicēts “Jaunās gaitas” (Kanāda) 173.numurā. Tur teikts “kādas vācu mistiķes lasījums”. Rasmas Rozītes tulkojums no skaņu ieraksta.

Josta sākas ar kosmosu. Un proti, ar planētu melodijām un dziesmām(..)Tātad sākums ir kosmosā.Visa josta ir pilnīgi kosmiska informācija. Tālāk ir mūsu saules sistēmas informācija.Tātad ne tikai lielā kosmosa pasaules telpas, bet tagad mēs nonākam mūsu saules sistēmā (..) Jūs neesat no Eiropas. Jūs neesat eiropeiska tauta. Jūs ilgi esat dzīvojuši Indijā, tātad Āzijā. Jūs esat gan āriska grupa, bet jums nav nekāda sakara ar āriešiem. Jūsu vēsture ir līdzīga vēdām. Šajā jostā ir visa informācija. Šī ir jūsu grāmata, šī ir jūsu programma (. .) Agrāk jūs esat dzīvojuši augstu kalnos. No turienes jūs nonācāt lejā jeb tikāt nosviesti lejā (..)Jums ir ļoti daudz kopīga ar inkiem, “ar zemi vidienē”, ar seno zemi. Šeit redzams, ka jums bija arī atlantiskie spēki (. .) Jostai ir daudz kopīga ar Meksiku jeb indiānisko. Tā bija viena tauta, kas sadalījās. Viņus nesauca par indiāņiem.

ReklāmaŠeit ir vairākas Sīriusa zīmes.Tas nozīmē, ka Sīriuss bija jūsu saule, kad dzīvojāt savā iepriekšējā zemē. Jums jāpēta Sīriuss. Sīriusam ir divas saules (..) Toreiz jūs saņēmāt savu gaismu no Sīriusa. Te atkal atkārtojas planētas, kas izstaro savu informāciju uz jums. Šeit ir četras, te divas svastikas. Saule ir pagriezusies. Jūs esat nonākuši citā saules lokā.Ir noticis kaut kas kosmisks.Varbūt kosmiska katastrofa, kuras dēļ saule ieņēmusi citu vietu. Jūs esat dabūjuši citu sauli Sīriusa vietā. Enerģijas ir samazinājušās. Jūsu rīcībā irpalikušas vairs tikai divas lielas enerģijas.Sīriusa spēks ir saglabājies,enerģijas ir sadalījušās, izšķīrušās.Sākuma enerģija, sākuma kosmiskā informācija nav saglabājusies. Kāds kosmisks notikums jūs ir sadalījis, sadalījis arī jūsu tautu(. .)Šeit arvien parādās planetāriskā informācija. Jūsu tiesība bija liela (..) Jūs vienmēr ticējāt Dievam, un Dievs jums palīdzēja. Jūsu priesteri vēl arvien saņēma informāciju no sfērām un planētām. Jūs bijāt ļoti svēta tauta.

Tagad parādās ļoti interesantas zīmes. Šeit ir meandrs. Meandra cilpas ir tikai grieķiem, inkiem un tautām vidienē (. .) Meandra spēks sniedzās toreiz tālu līdz Āzijai. Tagad jūs esat atgriezušies pavisam atpakaļ savā vecajā dzimtenē. Nezinu kādēļ jūs esat pārbīdīti. Tagad jūs esat pēkšņi nonākuši mežiem un zvēriem bagātā vidē. Tas droši vien parādās arī jūsu dziesmās. Visu to izdarīja kāda liela komēta, kāda liela zvaigzne. Tai jūs sekojāt un nonācāt tajā zemē. Tagad enerģijas ir saistītas ar šo zvaigzni. Šī lielā zvaigzne, šī lielā komēta noteica jūsu dzīvi. Jūs vadījāties pēc tās (..)

Jums bija lieli priesteri, kas prata lasīt kosmiskos spēkus. Jums bija ļoti augstas mistērijas un lieli priesteri (..) Sekojošās zīmes stāsta, ka jūsu apziņa bija tik augsta, ka jūs spējat grozīt likteni ar gaismas skaņām. Jūsu dievišķie dzirdēja dievišķas lietas. Jums bija ļoti augstu attīstīta garīgā astronomija un astroloģija. Līdz šejienei kosmiskā informācija vēl nekad nav pārtrūkusi. Šeit parādās pavisam jauna zīme.Tagad jūs esat kļuvuši par tautu, kurai savas mistērijas bija jāslēpj (..) Redziet šeit tiltiņu. Jūs sevi nekad neesat zaudējuši, ne savu Dievu, ne savas zināšanas. Šeit arvien vēl ir planētu informācija.Tagad parādās pavisam jauns musturs. Šis ir neiedomājams enerģijas spēka režģis.Jums bija visaugstākais enerģijas tīkls virs zemes (. . ) Jau Lemūrijas, MV laikmeta beigās jūs bijāt tauta.Tātad bezgala sena tauta. Šeit redzams, ka planetāriskās zināšanas neizzūd. Līdz šim tās arvien vēl redzamas. Sfēru mūzika, spēki, dziedāšanas spējas un zināšanas – viss ir jūsu tautā (..) Savienojums ar debesīm nemainās. Cilvēki un Dievi ir vienoti, viņi nešķiras. Te ir saules vārti, caur kuriem jūs esat gājuši, tāpat kā Tihuanakā (Meksikā) (..) Šeit zināšanas ir nākušas vēl no saules pašas (..) Jūsu senajās dziesmās ir tikusi apdziedāta saule (..)

Šeit jūsu pilsētas un tempļi jau celti krusta zīmē. Tām apkārt ir enerģijas lauki, jūsu kosmiskās zināšanas tiek sargātas. Tālāk nav vairs planetārās apziņas, bet dievišķā apziņa (..) Tagad zināšanas sniedzas vairs tikai pa Dieva kāpnēm un vēstījumi kļūst citādi. Kāpnes iet pa citiem enerģijas laukiem. Piramīda kļūst lielāka. Tai pāri meandrs. Jūs nosaka āriešu tautas. Uz zemes ir jauns sakārtojums,ko izraisījušas zvaigznes, kas tagad parādījušās.

Jums bija zināmas deviņas planētas, ne tikai septiņas. Un tagad mēs atkal nonākam pie deviņām.

Dievišķie astronauti jūs bieži apmeklē. Zvaigznes jūs vēl arvien nosaka. Šī josta ir svētie raksti, un, kas to prot lasīt, ir svēts. Jūs esat svēta un augsta tauta. Šajā te zīmē jūs uzvarēsiet. Redzat, te viss tiecas uz debesīm. Jūsu liktenis nekad nebūs zemes liktenis, bet vienmēr kosmosa un debesu liktenis.

Ja jūs paliksiet pie sava Dieva, viņš jūs vienmēr uzklausīs, jo liekas, ka viņš jūs bezgala mīl.

Jūsu tauta nav sākusies dzīvnieciskajā, bet jau sirmā senatnē jums bija ļoti augsta attīstības pakāpe. Šī josta patiesībā ir svēta grāmata, un to agrāk nēsāja tikai priesteri (..) Priesteriem bija balti tērpi un tam apkārt josta (..) josta ir tīri enerģijas raksti, un tā ir bezgalīgi veca.

Reklāma
loading...

Atstāt atbildi

Lūdzu atstāj komentāru
Lūdzu ievadi savu Vārdu