Sazinies ar Xfaili.lv!

PORTĀLS PAR VISU NEPARASTO UN AIZRAUJOŠO, PSIHOLOĢIJU, ZINĀTNI UN VĒSTURI.

E-pasts autoriem: Raksti mums!

Xfaili.lv publicē lasītāju vēstules un sagatavo arī atbildes uz jūs interesējošiem jautājumiem atbilstīgi portāla tematikai: gaidām idejas un ierosinājumus! Raksti uz info@xfaili.lv

E-pasts reklāmdevējiem: Raksti mums!

Xfaili.lv piedāvā publicēt reklāmrakstus un ievietot reklāmas bannerus. Reklāmrakstu apjoms – līdz 800 rakstzīmēm, jāiesūta kopā ar ilustrējošu attēlu izmērā vismaz 1200x700px. Vajadzības gadījumā rakstu var izveidot xfaili.lv redakcija atbilstoši SEO rakstu veidošanas prasībām un izraudzīties atbilstošu noformējumu.

Par katru pasūtījumu – cenu, termiņu, pozīciju portālā – vienosimies individuāli! Rakstiet redakcijai uz e-pasta adresi Raksti uz info@xfaili.lv, zvani + 371 24944933!