Cilvēki savstarpēji sazinās ne tikai ar valodu: daudz lielāka loma saskarsmē ir enerģiju apmaiņai. Tieši šīs enerģiju apmaiņas rezultātā rodas it kā absolūti...
Hronobioloģija ir zinātne, kas pēta dzīvības ritmus dabā, ko rada apkārtējā vide, Saules ceļš un Mēness fāzes. Arī cilvēka orgāni, intelekts, jūtas ir...
Vairākums cilvēku uztver pasauli vispirms ar krāsu redzi. Pierādīts, ka krāsa un emocijas ir cieši savstarpēji saistītas. Piemēram, sarkano uzskata par agresijas, spēka...
Ūdenim piemīt ne tikai atmiņa. Šķiet, tas spējīgs atšķirt arī harmoniju, skaisto, labo un ļauno. Iespējams, domājošais okeāns, kuru Staņislavs Lems aprakstījis fantastikas...
Diezgan ilgi zinātnieki uzskatīja, ka miega laikā organisms atrodas miera stāvoklī: tiek atslābināti muskuļi, bremzēta smadzeņu darbība, kā arī pavājināti un palēnināti visi...